check

S využitím skúseností našich konzultantov a partnerov so skúsenosťami s nasadzovaním kontaktných centier po celej európe Vám ponúkame rôzne technické riešenia pre začínajúce, malé ako aj väčšie spoločnosti zohľadňujúce potreby zákazníkov.

banner1

Vyťažte maximum z každej konverzácie!
Na každom kontakte záleží

coponukamefocus
ktosmefocus
sluzbyfocus
sipka3
sipka4
sipka2
sipka
sipka1
callcenter1

Ponúkame komplexný balík služieb, pričom sa sústredíme 
na oblasť kontaktných centier.

Komerčné call centrá/Collections
– podpora automatického aj manuálneho volania kontaktov so zaznamenávaním výsledkov a následným reportingom, podpora viacerých projektov, samostatný reporting.

Distribučné spoločnosti
– unikátne riešenie s podporou nastavenia rozvozových smerov a časov umožňujúce maximálne vyťažovanie vozidiel.

Helpdesky a Infolinky
– integrácia s Knowledge Base systémami a riešeniami na prácu so servisnými požiadavkami.

BackOffice
– automatizácie distribúcie úloh v BackOffice, monitorovanie dodržiavanianastavených SLA.

Rezervačné systémy
– integrácia s rezervačnými systémami a podpora proaktívneho kontaktovania klientov prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (email. SMS, twitter, atď)- pripomínanie termínov, informácie o zmenách.

Systémová integrácia

Integrácia riešenia kontaktného centra s existujúcimi aplikáciami a/alebo službami za účelom zefektívnenia práce agenta a minimalizácie času potrebného na vybavenie požiadavky. 
Agenti získajú prístup k údajom 
z existujúcich systémov.

Poradenská činnosť

Pri návrhu nového prípadne redizajne existujúceho kontaktného centra Vám vieme pomôcť našimi skúsenosťami 
z rôznych odvetví ako sú finančné inštitúcie, telekomunikační operátori, zdravotnícke zariadenia a mnohé ďalšie.

Vývoj aplikácii

Neponúkame len krabicové riešenia od našich vendorov, ale vyvíjame vlastné agentské, štatistické a administrátorské aplikácie pre špecifické potreby našich klientov. 
Cieľom je maximalizovať efektivitu užívateľov pri plnení 
ich každodenných úloh.

Ponúkame komplexný balík služieb, pričom sa sústredíme
na oblasť kontaktných centier.

Naším cieľom je získať vedúce postavenie na trhu služieb
v oblasti Kontaktných Centier.

Navrhneme, dodáme a pomôžeme prevádzkovať kontaktné centrum podľa Vašich požiadaviek
a predstáv Vašich zákazníkov.

coponukame
ktosme
sluzby1

Navrhneme, dodáme a pomôžeme prevádzkovať kontaktné centrum podľa Vašich požiadaviek
a predstáv Vašich zákazníkov.

kolaboracia
flow3
sluzby2

Školenia

V rámci nasadenia nového riešenia alebo zmien zaškolíme používateľov a administrátorov, ktorí s ním budú pracovať. 
Cieľom je maximálne využitie dostupných benefitov, 
ktoré so sebou dodané riešenie prináša.

Podpora

Ponúkame profesionálnu podporu kontaktných centier prostredníctvom Hotline linky, školených technikov a prehľadnej správy incidentov podľa dohodnutej SLA v prostredí Service Desk-u prístupného cez webové rozhranie.

sluzby

Všetky naše riešenia vieme prevádzkovať v cloude,
on-premise, alebo ako hybridný model.

Cloud

kontaktné centrum poskytované ako služba. 
Platíte mesačný poplatok 
za agenta, ktorý sa prihlasuje 
na vzdialený server. Vaše služby máte možnosť riadiť a spravovať. O technológiu a jej prevádzku sa nestaráte.

On-premise riešenia

inštalované u Vás alebo v prenajatom dátovom centre. Klasický model nasadenia IT riešení. 
Zakúpite potrebný hardvér 
a softvér a riešenie následne 
s našou pomocou prevádzkujete.

Hybridný model

riešenie podľa Vašich potrieb 
a možností. 
Zohľadňujú sa technické možnosti, legislatívne obmedzenia 
a prípadné požiadavky
na integráciu a dostupnosť dát agentom kontaktného centra.

Spoločnosť Webster Communications pôsobí na trhu od roku 2006.
Naším cieľom je získať vedúce postavenie na trhu služieb v oblasti Kontaktných Centier
v regióne strednej a východnej Európy. Postupne sme sa od poskytovania služieb,
či už priamo alebo prostredníctvom partnerov ako Genesys Professional Services,
posunuli k poskytovaniu riešení pre koncových zákazníkov.

Od roku 2013 je Webster Communications členom ALCASYS Group.

cloudop
logoincircle2
referencie1a

Kontakt

+421 2 6353 1268

office@webstercomm.sk

Webster Communications s.r.o.
člen ALCASYS Group

Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
Slovensko
IČO: 35 942 711
Spoločnosť je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel Sro, vložka č. 36613/B

+421 2 6353 1268

office@webstercomm.sk

www.webstercomm.sk

www.alcasys.sk

@2014 Webster Communications s.r.o.

mapafocus
mapawebster

websterlogo2akontakt1slucby1coponukame1